Tjänster

”Bron mellan Dig och samhället”
 

Din samhällslots i Skåne erbjuder service - hjälp - stöd till alla!

 


 

 

 

      Vilken hjälp kan du få?

Till en rimlig kostnad kan vi ge dig service, hjälp och stöd:  

 • innan du fått/tagit en kontakt med någon myndighet eller samhällsinstans.
 • när du har en kontakt med någon myndighet eller samhällsinstans  men inte får någon hjälp
 • när du haft en kontakt med någon myndighet

men också

 • när du vill fråga om något och inte vet vart du skall vända dig

 

                                    

Du kontaktar - vi bokar tid och träffas - vi lyssnar på dig - vi hjälper Dig

  

     

Hos oss får du

  Någon som lyssnar på dig - Någon att prata med om dig själv eller din situation - Snabb hjälp till rätt hjälp  Innan en myndighetskontakt          

kan vi

 • informera dig om vart du skall vända dig när du behöver hjälp
 • se till att du kommer rätt direkt och inte slussas runt till eller mellan olika myndigheter

 • förbereda dig inför kontakten 

 • erbjuda oss att vara ett stöd för dig när du träffar myndigheter och samhällsinstanser

 • erbjuda oss att vara ditt ombud i dina kontakter

 • hjälpa dig med ansökningshandlingar till t.ex bidrag eller fondmedel 

 • skaffa fram olika slags intyg som du kan behöva 

 • prata med dig om hur du skall göra om du misstänker att barn far illa
 • prata med dig om hur du skall göra om du reagerat på din egen eller en arbetskamrats situation
 

När du har en myndighetskontakt

kan vi 

 • vara med som ett stöd för dig när du träffar någon myndighet

 • vara ett ombud för dig i dina myndighetskontakter

 • hjälpa dig och förklara ett beslut eller besked du inte förstår

 • hjälpa dig att efterlysa beslut

 • hjälpa dig att överklaga beslut

 • hjälpa dig att se till att beslut blir verkställda

 • hjälpa dig att bevaka att vårdplaner, individuella planer eller åtgärdsplaner följs

 • hjälpa dig att anmäla eller framföra synpunkter på något du tycker är fel 

 • hjälpa dig att framföra klagomål på bemötande  

    

Efter en myndighetskontakt 

kan vi  

 • hjälpa dig att överklaga ett beslut

 • hjälpa dig att få ut handlingar - utredningar som handlar om dig 

 • hjälpa dig att framföra klagomål på bemötandet du fått            

    

    Din samhällslots i Skåne erbjuder inte juridisk eller ekonomisk rådgivning

 

       Behöver du juridisk hjälp kan du vända dig till jurist, Marie-Louise Aijkens,

       med specialisering inom offentlig rätt.

       Hemsida: www.marie-louise-aijkens.se , Epost: overklaga@outlook.com 

 

 Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda | SiteMap